Sie sind hier: Startseite » Hrvatski » Naša društva

Naša društva

Tamburica Pajngrt

Tamburica Pajngrt ishadja uprav iz onoga hrvatskoga sela u Austriji, u kom je 1923. ljeta utemeljeno prvo tamburaško društvo Gradišcanskih Hrvatov. Peljac je bio mjesni školnik Slavko Marhold, a kot ucitelja su zadobili Dalmatinca, studenta muzike u Becu, Klementa Viskovica. Tokom slijedecih ljet su se i u drugi hrvatski seli Gradišca utemeljili tamburaški sastavi. U sudbonosnom 1938. ljetu, kada je Austrija prestala egzistirati kot suverena država i prikljucena Trecemu rajhu, su zanimile i tamburice u Gradišcu. Instrumenti kot izraz hrvatske svisti su konfiscirani ili zniceni. U spominak 80-ljetne egzistenzije tamburice med Gradišcanskimi Hrvati je u augustu 2003. ljeta u Pajngrtu održana velika svetacnost s izložbom o instrumentu, ki je danas najvažniji simbol za kulturni identitet Gradišcanskih Hrvatov. U Pajngrtu je pravoda po Drugom svitskom boju duralo skoro 20 ljet, dokle se je 1964. ljeta ponovno formiralo tamburaško društvo. Hižniki i mladi krcmari Helga i Petar Palatin, ki su svoju strast za tamburicu otkrili u krugu hrvatskih študentov u Becu, su okupljali mlade ljude i s njimi poceli probati i nastupati. Tamburica Pajngrt ima danas 20 aktivnih kotrigov. Uz gradišcanskohrvatske narodne jacke ima u svojem repertoaru i pjesme iz razlicnih krajev Hrvatske i Bosne. Za oblikovaje crikvenih svetacnosti je grupa zavježbala i jacke vjerskoga sadržaja. Tamburica Pajngrt nastupa pretežno u Austriji, ali je gostovala i nadalje redovito gostuje i u inozemstvu (Hrvatska, Nimška,, Ugarska, Švicarska, Nizozemska). Tradicionalno zabavlja domacu publiku svako ljeto pri pajngrcanskom kiritofu, na svetak Petra i Pavla, ali i pri drugi svetacnosti u selu. Cilj grupe je s jedne strane gajiti narodne jacke Gradišcanskih Hrvatov, a s druge strani pomocu glazbe i druženja širiti narodnu svist i ovako pridonašati ocuvanju hrvatskoga materinskoga jezika.


kontakt:
Tamburica Pajngrt
Hauptstraße 40
7021 Pajngrt/Baumgarten
telefon: 43 664 4519466
email: viktoria@palatin.at

Pajngrt aktivan

Pajngrt aktivan je utemeljen 1991. ljeta, kratko po ponovnom osamostaljenju opcine Pajngrt. Veci cilji za polipšavanje sela su bili renovacija kapele Svetomu križu uz Šopronsku cestu i zdenac s parkom kod krcme Franschitz, zvana toga zasadjenje grmov i kitic uz Glavnu cestu, Mjestansku cestu i u Šapcu. Svako ljeto društvo veckrat priredjuje pišacenja, cišcenje hatara, kulturne priredbe i predavanja u organizaciji društva. 1998. ljeta su nabavljeni stoli i klupi, ki sada stoju svim društvam na raspolaganje za priredbe. U izložbenoj vitrini društva kod u "Pfarrgasse" se moru obijelodaniti oglasi i društvene novosti. Sadašnji predsjednik društva je Štefan Luxl.

Dobrovoljni ognjogasci

Feuerwehrhaus
Feuerwehrhaus

Dobrovoljni ognjogasci Pangrta/FF Pajngrt su utemeljeni 1891. ljeta kot „ognjogasno društvo Pajngrt“. Kot pri utemeljenju mnogih drugih društav je školnik Martin Borenic igrao ovde mjerodavnu ulogu. FF Pajngrt ima zvanaredno snažnu naticajnu momcad, ka je jur dostignula pažnje vridne uspjehe pri zemaljski i savezni naticanji i u bronci i u srebru. Društvo je sudjelivalo i pri naticanji u susjedskom inozemstvu, pa je u medjunarodnom mirenju moglo opstati na vrhu. Prilikom 110. obljetnice postojanja društva se je zgradio novi ognjogasni stan vis-á-vis opcinskoga stana. Za 2006. ljeto je predvidjena kupnja novoga vozila za gašenje.

Prijateljev dice

Kindermalwoche
Kindermalwoche

Seoska grupa Prijateljev dice Pajngrt je oficijelno utemeljeno 2004. ljeta. Osebujno velik odziv najdu takozvani tajedni slikanja i kreativnoga stvaranja za dicu i mladinu svako ljeto koncem augusta

Muzicko društvo

Musikerheim
Musikerheim

Muzicko društvo Heimattreue Baumgarten je utemeljeno 1963. ljeta. To pravoda ne znaci, da se nije muziciralo i jur ranije. Nasuprot postojao je jedan “gudacki orkestar“ i nekoliko kapelov u razlicni sastavi, ki su nastupali u bližoj okolici. Prvi i dugoljetni kapelnik je Rudolf Hausmann, ki je sam izobražavao mlade muzicare i je integrirao u orkestar. Po 27ljetnom djelovanju ga je naslijedio magistar Ewald Ivanschitz. Danas Johannes Dorfmeister pelja orkestar. Muzicko društvo „Heimattreue“ ima vlašci muzicki dom s tratinom, ca omogucuje koncerte i u prostorija i pod vedrim nebom. Visok broj poveljov i trofejov, ke kincu stijene i regale, svidocu o odlikovanji i uspjehi pri razlicni kotarski i zemaljski naticanji. Društvo se skrbi i za svoj naraštaj, koga izobražavaju ili ucitelji za muziku unutar društva ili angažirani ucitelji na razlicni škola. Tako i skoro nije problemov najti odgovorajuce muzicare za velike svetacne koncerte s novim programom.

športsko ribarenje

Fischteich
Fischteich

Društvo za športsko ribarenje Pajngrt je utemeljeno 1985. ljeta. Ribnjaki se nahadjaju na podrucju takozvane „Štirovke“. Jur par ljet po utemeljenju je društvo znatno proširilo vodnu površinu, tako da športskim ribarom sada stoji na raspolaganje oko 6.000 m2. U ribnjaku se nahadjaju samo domace vrsti rib, dominantan pri tom je šaran.

kucinja skola

Jur vec od 20 ljet postoji u Pajngrtu i kucinja škola. Utemeljena je ona pod peljanjem tadašnjega predsjednika Josefa Kruissa kot „Skup kuckov za obrambu. Skup kuckov za obrambu se je bavio pretežno dresiranjem pastirskih kuckov i kultne rase doberman za obrambu osobov i cuvanje opce sigurnosti. U Pajngrtu je održano nekoliko turnirov, pri ki su sudjelivali vlasniki kuckov iz cijele Austrije. Danas kucinja škola dresira na svojem terenu kucke za privatne svrhe i uživa živo zanimaje. Društveni stan nudi kotrigom, uciteljem i drugim pohodnikom zvanarednou ugodnu atmosferu.
daljnje informacije pod: http://www.hundeschule-baumgarten.com

saveza penzionistov

Briefmarke Pensionisten 2009
Briefmarke Pensionisten 2009

Seoska grupa Pajngrt saveza penzionistov je vrlo aktivan. Jur ljeta dugo se svaki cetvrtak otpodne priredjuju društveni sastanki u Milenijskoj dvorani opcine Pajngrt. Pri tom se nudi i obiljno kulinarsko okripljenje. Zvana toga se stalno organiziraju kraci i duži skupni izleti. Zvana toga osiguraju brojna svecevanja na razlicne prilike (Božicna svetacnost, zabav penzionistov, mesopusna gošcina, i mnogo drugo), da pajngrcanski penzionisti ne zgubu kontakt svojim starim prijateljem.

ASK Pajngrt

ASK Pajngrt je oficijelno utemeljen 1945. ljeta. Jur deset ljet ranije se formira stalna momcad, ka igra prijateljske utakmice protiv timov iz okolišnih opcin. Kad se 1938. ljeta pocne izgraditi “pravo” športsko igrališce, zanimanje za nogometni šport sve jace raste. Od 1941. ljeta sudjeluje Pajngrt pri “neoficijelnom” prvenstvu sa susjedskimi opcinami. 1945. ljeta se konacno oficijelno utemelji FC Pajngrt. Klub sudjeluje pri gradišcanskom nogometnom prvenstvu ondašnjega 2. razreda B sredina. Po teškoj krizi unutar društva u 1950. ljetu se pretvori FC Pajngrt u ASK Pajngrt. Jur u sezoni 1950/1951društvo svecuje svoju prvu titulu prvaka i dospene u slijedeci viši razred. Do sezone 1979/1971 društvo mora cekati, dokle dostigne tadašnji športski cilj, ulazak u Gradišcansku zemaljsku ligu. Od sezone 1971/1973 igra društvo - sada jur vec od 30 ljet – prvenstvo barem u zemaljskoj ligi. Svega skupa 12 sezonov klub igra u Regionalnoj ligi istok. Jasni vrhunac je dobitak titule viceprvaka u sezoni 1999/2000.